dd

कापूस तूर बाजारभाव 17-01-2022 | Cotton Tur market price 17-01-2022कापूस बाजारभाव 17-01-2022

   दिनांक           जिल्हा    जात/प्रत         परिमाण   आवक   कमीत कमी दर  जास्तीत कमी     सर्वसाधारण 

17/01/2022 अमरावती       —          क्विंटल     105         9200           9850              9525

17/01/2022 बुलढाणा     लोकल          क्विंटल    1000        9300                   9850              9500

17/01/2022 जळगाव    हायब्रीड          क्विंटल     31        7900                    9190              9000

17/01/2022 नागपूर    लोकल          क्विंटल    190        8000                   9600              8800

17/01/2022 परभणी   लोकल          क्विंटल    2200        8300                   9855              9720

17/01/2022 परभणी   मध्यम स्टेपल     क्विंटल     360        8400                   9815              9780

17/01/2022 वर्धा               —         क्विंटल     798        8600                  10000             9400

17/01/2022 वर्धा           मध्यम स्टेपल क्विंटल    1650        9000                  10121            9700

17/01/2022 वर्धा             ए.के.एच.४       क्विंटल           340        9500                  9950           9800 

                                          -लांब स्टेपल

17/01/2022 यवतमाळ क्विंटल                    3000      9400                10000         9900


आचचे तूर बाजार भाव

दिनांक 17/01/2022

महाराष्ट्रातील विविध बाजार पेठांमधिल तूर बाजार भाव

आजचे तूर बाजार भाव खालील प्रमाणे आहेत. 

मोर्शी - आवक 309, किमान दर 5200, कमाल दर 5770

शहादा-आवक 35, किमान दर 4951, कमाल दर 6151

सिल्लोड -आवक 23, किमान 5500, कमाल 5700

कारंजा-आवक 1350, किमान दर 5420, कमाल दर 6190

अकोला-आवक 465, किमान दर 5000, कमाल दर 6225

अमरावती- आवक 986,किमान दर 5500,कमाल दर 6400

यवतमाळ- आवक 308,किमान दर 5490,कमाल दर 6190

माजलगाव- आवक 382,किमान दर 5650,कमाल दर 6351

जालना- आवक 1650,किमान दर 9000,कमाल10121

मेहकर- आवक 710,किमान दर 5700,कमाल दर 6225

चिखली- आवक 740,किमान दर 4800,कमाल दर 5900

देगलूर- आवक 167,किमान दर 5700,कमाल दर 6400

देऊळगाव राजा -आवक 50, किमान 5500, कमाल 6200

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

व्हॉट्सॲप ग्रुप लिंक